Đây là phần mở rộng của game V.i.r.t.u.e.s kể về nhân vật Theodora và nhân vật chính thời đi học, những chuyện đã xảy ra trước đó giữa hai người. Ep 2 sẽ hé lộ bí ẩn ai là người đã cướp mất trinh của Theodora. Ngoài ra còn có những tình huống truyện giả định không xảy ra ở game chính sẽ được phát hành trong phiên bản sắp tới.
In this extra chapter, we are going to roll the timeline back to the MC’s highschool age and have a peek of what happened between the young MC and the young Theodora. This storyline will contain multiple episodes (2 to 4 in total), and what we are presenting here is the first one.​​​​
Thread Updated: 2020-04-17
Release Date: 2020-04-06
Developer:NoMeme – Patreon
Main GameV.I.R.T.U.E.S
Censored: None
Version: Episode 1-2
OS: Windows, Android
Language: English, Tiếng Việt

Download

Download Windows English

Download Android English

Download Windows Việt Hóa

Download Android Việt Hóa

Việt hóa bởi: Quăngss, K5Cute