Cốt truyện game kể về một thằng bé, ba mẹ phải đi công tác xa vào đúng tháng hè thằng bé được nghỉ, nên phải gửi nhờ nó qua nhà của người dì ở vùng quê. Nhưng với tính tò mò của một đứa trẻ mới nhú không hiểu chuyện nên đã gây ra những chuyện hồ đồ… Khiến cho những cô gái xung quanh vùng quê đó phải “mệt mỏi” :>​
Thread Updated: 2020-06-15
Release Date: 2020-06-15
Developer/PublisherDojin Otome /Kagura Games
Censored: No – Already Patched
Version: 1.00
OS: Windows, Mac
Language: English
StoreSteam – Jast Usa

Download

Windows

Android (No cheats)

Android (Cheat)

Auto win Mini Games (Cheat):
1.Math
2.Fishing

5 8 votes
Đánh giá