Hướng dẫn: Tải về và giản nén ra. Chạy tập tin rm2k3 ENGLISH install.exe và cài đặt. Sau đó chạy tập tin rpg2003_rtp_installer.exe và cài nốt. Xong!
Lưu ý: Bản crack chỉ dùng làm free hoặc học hỏi. Không được dùng vào các mục đích kiếm tiền vì có thể sẽ bị kiện bản quyền.
RPG Maker XP không hỗ trợ gõ tiếng Việt sẵn nên hãy tìm các bài hướng dẫn gõ tiếng Việt trên mạng nhé.

​​​

Download

Download Windows