[Story]Monster Black Market + DLC

Overview:

Bạn chấp nhận một đề nghị bí mật từ ‘Amilia’, một thành viên cấp cao của tổ chức tội phạm lớn nhất lục địa
Cô ấy cho người chơi một lãnh thổ,
nơi cô ấy sẽ kiểm tra bạn  bằng cách để anh ta điều hành một trang trại quái vật và nhà thổ bằng cách sử dụng quái vật và nô lệ.

Cô đề nghị thời hạn 50 ngày.
Nếu  bạn điều hành lãnh thổ và kiếm được lợi nhuận trong khoảng thời gian 50 ngày,
cô ấy sẽ chấp nhận bạn vào tổ chức mà Amilia thuộc về.

Release Date:22/07/2022

Developer:チーム-アップルパイ

ID:RJ401420

Version:v2.0.4.0

Language: English/Tiếng Việt
Voiced: Japanese 


 


━   DOWNLOAD ━ 

PASSWORD: g18vn

–  English-Tiếng Việt
Size: 424 MB

Windows:

Drive | Gofile | DooDrive |pixeldrain 

4.2 29 votes
Article Rating