Một chàng trai trẻ sống trong một trang trại với cô bò sữa xinh đẹp Mirena của anh ta. Một ngày nọ, một người dân trong làng yêu cầu giúp đỡ bằng cách chia sẻ sữa bò của Mirena với làng trong 30 ngày.
Game chơi được joiplay( android) và pc nhé.

.

A young man lives on a ranch with his beautiful cowgirl Mirena, and one day a villager approached them
and asked to share some milk with the village for 30 days, this is where the game starts…

INFO

Thread Updated: 2021-05-12
Release Date: Japanese 2021-03-27, English 2021-05-12
Developer: Kazama dojo DLsite
Translatorjustxux Patreon
Censored: Yes
Version: Final
OS: Windows
Language: English

Việt hoá bởi: Suzzer-G18VN
Main GameMirena’s Manor

SCREEN SHOT

DOWNLOAD

PASSWORD: g18vn

– Việt Hoá –

Size: 150 MB
Windows: Mega | Drive |

Zippy | Gofile | Mixdrop | Anon | Racaty

Android: Sử dụng Joiplay để chơi
Dịch giả: Suzzer-G18VN

– English-

4.7 3 votes
Article Rating