OVERVIEW

You and a loli, doing stuffs.
She do react to the intensity of your mouse, so be gentle, or rough (if you are a sick fucker that love seeing little girls cry, or like seeing game over screen)

Mội vài điều thú vị ở phiên bản 1.5 :

Nhà của main giờ nhìn sẽ sang hơn tí :v đỡ bần.
Không còn mở cửa vào nhà nữa mà sẽ ngồi thẳng trong phòng luôn.
Hệ thống ngày/đêm rõ ràng hơn. (ae coi vid dưới bài nhé)
Một kiểu xem Tokiko ngủ mới.

INFO

Release date May/16/2019
Update information Dec/20/2021

Illustration ,
Age
18+ ,
Product format
File format
Supported languages

SCREEN SHOT

DOWNLOAD

PASSWORD: g18vn

– English-

Size: 165 MB
Windows V1.52 : Mega | Drive 
Size: 169 MB

Android V1.52 : Mega | Drive

Android V1.5-Mod : Mega 

      Lưu ý : Cách để Touch Auto là chạm vào chỗ muốn sờ rồi vuốt thẳng lên hết màn hình điện thoại 

4.5 49 votes
Article Rating