A husband and wife runs an inn.
While they struggle with business debts, two visitors come calling.
“We’ll pay to sleep with your wife,” they say.
First the couple is shocked, then resolved. If it will help their finances, just this once…
Small game, just like the other Monoeye games.​​​

Thread Updated: 2019-06-06
Release Date: 2019-05-08
DeveloperMonoeye
Censorship: Yes
Version: 1.01
OS: Windows/PC
Language: English

Download

Download Windows English

Download Windows Việt HóaViệt hóa bởi: Phú Trần

  • Lưu ý: Nếu bạn dùng điện thoại android, bạn có thể thử sử dụng phần mềm chơi game giả lập JoiPlay TẠI ĐÂY (HÊN XUI THÔI NHÉ)!!!
  • Hướng dẫn cài và dùng Joiplay của Thiên Bảo: Tại Đây
  • Nếu link GGDrive bị quá tải thì xem hướng dẫn Tại Đây

0 0 votes
Article Rating