The protagonist – a young guy using his cunning and unprincipled to drag in bed literally all counter female characters, especially his family – his mother, sister and aunt.​​​​

Updated: 29/10-2017
Developer/PublisherICSTOR
Censorship: None
Version: Final
Platform: PC/Windows
Language: English

Download English

Download Windows English

Download Android English

Download Việt Hoá

Windows

Việt hóa bởi: Phú Trần

  • Lưu ý: Nếu bạn dùng điện thoại android, bạn có thể thử sử dụng phần mềm chơi game giả lập JoiPlay TẠI ĐÂY (HÊN XUI THÔI NHÉ)!!!
  • Hướng dẫn cài và dùng Joiplay của Thiên Bảo: Tại Đây
  • Nếu link GGDrive bị quá tải thì xem hướng dẫn Tại Đây

0 0 votes
Article Rating