A large titty girl that gets pregnant and gives birth a lot!
A game about Hazumi with prostitution, pregnancy and life elements..​​​

Thread Updated: 2020-05-24
Release Date: 2020-04-29
Developer: Mihiraghi DLsite
Translation: Feunski Imageboard
Censored: Yes (Mosaics)
Version: 1.5.5
OS: Windows, Android
Language: English
StoreSteam

Download

Download Windows English

Download Android English v1.4.4

Download Windows Việt Hóa

Download Android Việt Hóa

Việt hóa bởi: Hoàng Thư

  • Lưu ý: Nếu bạn dùng điện thoại android, bạn có thể thử sử dụng phần mềm chơi game giả lập JoiPlay TẠI ĐÂY (HÊN XUI THÔI NHÉ)!!!
  • Hướng dẫn cài và dùng Joiplay của Thiên Bảo: Tại Đây
  • Nếu link GGDrive bị quá tải thì xem hướng dẫn Tại Đây

0 0 vote
Đánh giá