Game về một cậu bé đứng ngoài công viên 😀
Game do bạn người việt làm hi vọng mọi người cho ý kiến
————————
Phiên bản 1.2
===============
– Thêm mới một số nhiệm vụ, sự kiện
– Thử nghiệm hoạt động lô đề.
– Giảm năng lượng khi đi ngủ.
– Sửa đổi một số lỗi.
===============
Release Date: 2021-05-25
Update Date: 2021-06-18
Developer: Sad Wolf
Version: 1.1
OS: Windows
Language: Tiếng Việt

Download

  • Windows

3.8 48 votes
Article Rating