Thế giới tràn ngập quái vật!
Tất cả chỉ vì bảy quả cầu ma thuật bị chôn sâu trong bảy ngục tối…
Thành lập một nhóm thợ săn kho báu tại bang hội và bắt đầu yêu cầu quả cầu cho chính mình!.​

The world is overrun with monsters!
All because of seven magical orbs buried deep within seven dungeons…
Form a party of treasure hunters at the guild and set out to claim the orbs for yourself!

INFO

Thread Updated: 2021-06-17
Release Date: 2020-12-15
Developer: PuppyBiscuit DLsite
Censored: Yes
Version: Final
OS: Windows
Language: English (Edited MTL),Việt Hóa by Khuê Nguyễn

SCREEN SHOT

DOWNLOAD

PASSWORD: g18vn

– Việt Hoá –

Size: 150 MB
Windows: Drive1 | Drive2 | Pixel | Zippy 

Android: Sử dụng Joiplay
Dịch giả: Khuê Nguyễn

– English-

Size: 150 MB
Windows: Mega | Anonfile| Workupload

5 1 vote
Article Rating