Emily, một cô bé succubus dễ thương đang trên đường đi chơi thì bị cạn SP và rơi xuống một vùng đất xa lạ. Cô bé cần phải về nhà đúng giờ, nếu không sẽ bị mẹ mắng. Liệu Emily có thể thu thập lại được SP đã mất và về nhà đúng giờ? Hãy cùng khám phá nhé!​

Collect SP to send this succubus back home! About 5-10 minute play time. Includes some combat and a map. 7 event CGs Includes animated events Animated scenes are voice.​

INFO

Thread Updated: 2022-01-13
Release Date: 2020-02-20
Developer: Comoesta! DLsite
Translator: Boobiesoft F95zone
Censored: Yes
Version: Final
OS: Windows
Language: English, Việt Hóa bởi RomEn
Voices: Japanese
Genre: 2D Game, 2DCG, Animated, Censored, Female Protagonist, Bestiality, Big Ass, Big Tits, Creampie, Oral Sex, Tentacles, TitFuck, Vaginal Sex, Monster Girl, RPG

SCREEN SHOT


DOWNLOAD

PASSWORD: g18vn

– Việt Hoá –
Size: 290MB
Windows: | Google Drive
Android: Chơi bằng Joiplay hoặc Maldives
Dịch giả: RomEn

– English-
Size: 201MB
Windows: MEGA

4 10 votes
Article Rating