Loading💕 Add to favorites
You control a half-human, half-incubus named Soriel, who is the son of Nen. While he would like to just wreak havoc with magic and slay any enemy that crosses his path, his Mother has other plans for him.

A story told in RPG format with lots of cute girls getting fucked and filled with cum.​

Thread Updated: 2020-10-05
Release Date: 2020-10-04
Developer: introspurt Newgrounds – Hentai Foundry – Picarto – Discord – Twitter
Censored: No
Version: Chapter 5 Beta v1.1
OS: Windows, Mac, Linux
Language: English
Voices: English

Download English

Windows - Chapter 1

Windows - Chapter 2

Windows - Chapter 3

Windows - Chapter 4

Download Việt Hóa

Windows - Chapter 1

Play Online

Android: Tải trình duyệt Puffin Browser Pro để chơi trực tiếp trên web
Link tải Puffin Pro: https://vi.appvn.com/android/puffin-browser-pro/detail?id=com.cloudmosa.puffin
Một số hướng dẫn cơ bản khi chơi bằng Puffin:
Bấm dấu 3 chấm, chọn rạp hát flash để chơi toàn màn hình
Bấm vào góc màn hình sẽ thấy 1 dấu 3 chấm ở góc dưới bên phải sẽ thấy 4 nút chức năng
Để hiện phím ảo giúp di chuyển trong game, chọn icon hình tay cầm
Các tương tác khác trong game có thể chạm trực tiếp như khi dùng chuột trên PC
Game được việt hoá bởi Duke
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry